กิจการเจ้าของคนเดียว

แนะนำเว็บไซต์กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว ถือว่าเป็นกิจการที่น่าสนใจ เพราะ คนที่เป็นเจ้าของกิจการสามารถบริหารจัดการได้เต็มที่ ไม่ต้องฟังใคร แต่ก็แน่นอนว่ามีความเสี่ยงเช่นกัน ถ้าผู้เป็นเจ้าของกิจการมีปัญหาโดยเฉพาะทางด้านการเงิน สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวที่นิยมส่วนมาก จะเป็นกิจการที่คนๆเดียวสามารถบริหารจัดการได้ง่าย เช่น ธุรกิจรับทำเว็บไซต์ ธุรกิจรับซื้อของเก่า ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าขาย เป็นต้น สำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย สำหรับธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียวว่ามีอะไรบ้าง

ข้อดี

สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีความรวดเร็ว คล่องตัว ทำให้สามารถคุยกับลูกค้าได้ง่าย
สามารถจัดตั้ง หรือ จดทะเบียนได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
สามารถบริหารเวลาได้ ไม่จำเป้นต้องทำงานทุกวัน หรือ สามารถกำหนดวันทำงานเองได้

ข้อเสีย

การรับผิดชอบต่างๆ รับแต่เพียงคนเดียว ไม่มีคนช่วยคิด
มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของสภาพคล่อง