กิจการเจ้าของคนเดียว

แนะนำเว็บไซต์กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการบริษัท

ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ

ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ คือ ธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการหาครูสอนพิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หรือที่คนทั่วเรียกว่า ติวเตอร์ มาทำการสอน แนะนำ ให้กับผู้ที่สนใจในการหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองสนใจในการเรียน หรือ ต้องการเรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การเรียนภาษารัสเซีย การเรียนภาษาจีน การเรียนดนตรี การเรียนกีฬา การเรียนคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆอีกมากมาย โดยผู้ประกอบการธุรกิจนี้ จะทำการจัดข้อมูลของติวเตอร์ และ ผู้เรียน ให้สัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการนัดเรียนแบบตัวต่อตัว การนัดเรียนแบบออนไลน์ การกำหนดหลักสูตรในการเรียน ระยะเวลาในการเรียน

สำหรับธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนี้ โดยอาจจะต้องหาจุดขายเพื่อดึงดูดลูกค้า หรือ ผู้เรียน เช่น ผลงานในอดีตที่ผ่านมาในการสอน การบริหารจัดการที่ดี ราคาความเหมาะสม รวมถึงการบริการในด้านต่างๆ เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า จึงมีความสำคัญ