กิจการเจ้าของคนเดียว

แนะนำเว็บไซต์กิจการเจ้าของคนเดียว

ติวเตอร์สอนพิเศษ

กิจการบริษัท

ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ

ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ คือ ธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการหาครูสอนพิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หรือที่คนทั่วเรียกว่า ติวเตอร์ มาทำการสอน แนะนำ ให้กับผู้ที่สนใจในการหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองสนใจในการเรียน หรือ ต้องการเรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การเรียนภาษารัสเซีย การเรียนภาษาจีน การเรียนดนตรี การเรียนกีฬา การเรียนคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆอีกมากมาย

Read More